Wat?

Wat?

“Mijn talenten willen nog wel eens verstoppertje spelen.”
– Loesje

Coach is het Franse en later (rond 1500) Engelse woord voor “een wagen om mensen te transporteren van de ene naar de andere plaats”. Het besturen van een koets werd coaching genoemd.

Coaching is een vorm van begeleiding, die erop gericht is jouw persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen. Een doelgericht proces, waarin je samen met je coach onderzoek doet naar je eigen kwaliteiten, vaardigheden, passie en talenten en deze effectiever kan toepassen.

We beginnen met een intake- of oriëntatiegesprek, waarin we elkaar beter leren kennen. In dit gesprek stellen we de doelen vast voor het coachingstraject. Aan het einde beslissen we of er voldoende klik is om met elkaar verder gaan.

De onderwerpen die in de vervolgsessies aan bod komen zijn: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en hoe kom ik daar. Dat doen we door met elkaar in gesprek te zijn en veel praktische methodieken. Uiteraard houd ik rekening met jouw behoeften.

Je ontkomt niet aan huiswerk!